fbpx
Dome Assistance gaat verder op het pad van ontzorging van haar werknemers en bevordert de kwaliteit in de huishoudhulp

Dome Assistance gaat verder op het pad van ontzorging van haar werknemers en bevordert de kwaliteit in de huishoudhulp

Een eeuw geleden was het bepaald een statussymbool huishoudpersoneel in dienst te hebben. Het statuut waarin deze mensen toen werden tewerkgesteld was geenszins gereguleerd. Verhalen van vergoeding door ‘kost en inwoon’, soms zelfs doorgegeven naar de volgende generatie, was geen uitzondering in de maatschappelijk hogere kringen. Het was dan ook moeilijk als arbeider om uit deze sociaal afhankelijke situatie los te komen. 

Vandaag, anno 2018, waarin we de markt van de huishoudhulp een volwaardig sociaal statuut hebben toegemeten, hebben we ook een maatschappelijke evolutie doorgemaakt naar gezinnen met twee uitwerkende ouders, alleenstaande professionals, één-oudergezinnen, en alle mogelijke levensvormen waarin het individu vrijuit zijn plaats kan vinden. De vraag naar en het vinden van een geschikte huishoudhulp is acuter, sneller, efficiënter en soms ook volatieler geworden. 

Het werken als huishoudhulp is hoe langer hoe meer, gelukkig maar, een bewuste keuze. Dit beroep stelt de werknemer in staat op een volwaardige wijze financiële onafhankelijkheid op te bouwen in combinatie met een degelijk sociaal statuut én een gezinsleven. Als huishoudhulp kies je immers, in samenspraak met de erkende onderneming, hoeveel uren je wenst te werken, in welke regio, voor welke periode etc… – een flexibele, aanpasbare vorm van ’ work-life balance ’ zoals je dat als individu persoonlijk aanvoelt en wenst in te vullen. Dit is meteen ook het grote voordeel en vaak dé factor om nieuwe kwalitatieve werknemers, op zoek naar een nieuwe uitdaging, over de streep te halen. 

Ook al ging het systeem van de dienstencheques in 2004 schoorvoetend van start, bijna als ‘try-out’ om het zwartwerk tegen te gaan, het bleek aan een enorme nood te beantwoorden en deze markt blijft tot vandaag nog steeds groeien. 

Dit impliceert evenwel niet dat de job er gemakkelijker op is geworden. De ruim 10 jaar dat we huishoudhulpen vanuit -inmiddels- 7 locaties in Vlaanderen begeleiden, blijkt het tegendeel. Wekelijks betreedt de huishoudhulp de privéwereld van verschillende klanten met uiteenlopende verwachtingen, gewoontes, levensstijlen en levensvisies. Dit vereist heel wat inlevings- en aanpassingsvermogen. Onze rol van coach en klankbord is dus met de jaren heel sterk geëvolueerd en wint voortdurend aan belang. 

Vanuit dit inzicht heeft Dome Assistance sinds de opstart steeds ingezet op het ontzorgen van haar werknemers : de lokale aanwezigheid van ons coaching team is al lang niet meer ingegeven door logistieke vereisten om regelmatig papieren cheques in ontvangst te nemen, prestatielijsten af te geven of planningen te bespreken. We werken voor 80% met elektronische dienstencheques (het landelijk gemiddelde is slechts 50%) en onze in-house ontwikkelde ‘Dome-App’ zorgt ervoor dat planningen en wederzijdse communicaties digitaal verlopen, tot grote appreciatie van onze ‘Dome Assistenten’ én van onze klanten, die zich verbonden weten met een bedrijf dat, midden in de digitale wereld waarin we leven, inspeelt op maatschappelijke en technologische trends en in de dienstenchequewereld op dat vlak een voorloper is. 

Gesprekken in de lokale kantoren zijn voornamelijk gericht op het welbevinden van onze Dome Assistenten, op de positieve uitbouw van hun relatie met de hun toevertrouwde klanten, op hun 

veiligheid op de werkposten. De teamleden in de kantoren fungeren voornamelijk als klankbord en zorgen dat de huishoudhulp zich ‘gehoord’ voelt. 

Uiteraard draagt een correcte, stipte en tijdige betaling bij tot dit gevoel van appreciatie. Zoals velen, zien ook onze werknemers op de eerste van elke maand een aantal betalingen geregistreerd op hun bankrekening zoals huurgeld, afbetaling lening, onderhoudsgelden enz. Gezien de dienstenchequemarkt gereguleerd wordt via uurlonen, is het noodzakelijk de laatste werkdag van de maand af te wachten alvorens er een juiste afrekening kan worden opgemaakt. De wet en de bijhorende cao’s voorzien een stipte en correcte betaling van het loon; zo is het in onze sector gebruikelijk uiterlijk de 20ste van de maand een voorschot te betalen en het saldo dient uiterlijk op de 5de werkdag van de daarop volgende maand op de bankrekening van de dienstencheque-werknemer te verschijnen. Wanneer evenwel de feestdag aan het begin van de maand valt met de daarbij horende banksluitingen, komt de betaling wel nog binnen de wettelijk bepaalde tijd op de rekening maar in praktijk is dit vaak zeer oncomfortabel in functie van geplande vaste betalingsopdrachten. Dit kan leiden tot heel wat kopzorgen en frustraties bij onze werknemers en draagt uiteraard niet bij tot de gemoedrust en het gevoel van waardering waar we voor ijveren. 

Vandaar ons besluit en actiepunt om éénieder in de laatste dagen van de maand reeds een tweede, zo groot mogelijk voorschot uit te betalen; hiermee komen we nog een stap verder tegemoet in onze missie om ‘kwaliteit’ te bieden aan onze Dome Assistenten, en hierdoor onrechtstreeks ook aan onze klanten. Gehoord worden, veronderstelt immers dat er geluisterd wordt en dat daar vervolgens een verbeterings- of actiepunt aan gekoppeld wordt. 

We zorgen met plezier voor het ontzorgen van onze medewerkers zodat zij op hun beurt hun toevertrouwde klanten kunnen blijven ontzorgen, zorgeloos.